Aktualności

Z nowym rokiem nadszedł czas na podsumowanie konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Fundację Veolia oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, i wręczenie nagród zwycięzcom.

Konkurs „Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” pokazuje, że naprawdę niewiele trzeba, aby uruchomić działania na rzecz miejskiego środowiska. Dziewięć kampanii społecznychpoprowadzonych przez uczniów, jest dowodem na to, jak wielki potencjał tkwi w najmłodszych mieszkańcach naszych miast.

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska