Konkurs „Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” pokazuje, że naprawdę niewiele trzeba, aby uruchomić działania na rzecz miejskiego środowiska. Dziewięć kampanii społecznychpoprowadzonych przez uczniów, jest dowodem na to, jak wielki potencjał tkwi w najmłodszych mieszkańcach naszych miast.
Akcje edukacyjne przeprowadzone przez Młodych Obserwatorów pozwoliły zaangażować lokalną społeczność w działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu. W konkursie zwyciężyły kampanie z Poznania (kategoria wiekowa 7-11 lat), Międzyrzeca Podlaskiego (kategoria wiekowa 12-15 lat) i Tarnowskich Gór (kategoria wiekowa 16-19 lat). Za największy sukces konkursu należy chyba uznać fakt, że młodzież postanowiła kontynuować działania: “W naszym odczuciu zrobiliśmy dla przyrody coś wartościowego i ważnego. Nasza kampania nie kończy się z chwilą ogłoszenia wyników konkursu. Planujemy kolejne akcje.”
Poza wspomnianymi miejscowościami, kampanie społeczne zorganizowała młodzież z Łodzi, Ciechocinka, Jarocina, Zamościa i Rzeszowa. Pomysłowość uczniów zaangażowanych w działania na rzecz przyrody i lokalnych społeczności przerosła oczekiwania organizatorów konkursu - Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Fundację Veolia Polska. Uczniowie zorganizowali wiele wydarzeń aktywizujących mieszkańców miast w Polsce. W ten sposób młodzież wsparła budowanie społeczeństwa obywatelskiego, bez którego ochrona przyrody nie jest możliwa.
Zachęcamy do obejrzenia wszystkich ZIELONYCH KAMPANII
Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska