Z nowym rokiem nadszedł czas na podsumowanie konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Fundację Veolia oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, i wręczenie nagród zwycięzcom.

Podczas spotkań ze zwycięzcami konkursu – zespołami, które zajęły I miejsce w każdej z trzech kategorii wiekowych – przedstawiciele Fundacji Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a także lokalnych siedzib spółki Veolia i urzędów miejskich mieli okazję osobiście pogratulować uczniom oraz wręczyć dyplomy i upominki. Każdy z zespołów otrzymał również voucherów na kwotę 2000 zł, który może wykorzystać na dowolny, edukacyjny cel, np. organizację wycieczki. Poza częścią oficjalną każdy ze zwycięskich zespołów uczestniczył w warsztatach zorganizowanych przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz pracowników zakładów spółki Veolia.

TG1  TG2 

Realizację najprzyjemniejszej części konkursu, czyli wręczenie nagród i warsztaty przyrodnicze, rozpoczęliśmy w Tarnowskich Górach – mieście, z którego aż dwa zespoły zajęły ex aequo pierwsze miejsce. 16 stycznia spotkaliśmy się z młodzieżą z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących oraz II LO im. Stanisława Staszica. W tarnogórskiej siedzibie spółki Veolia, Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, uczniowie mieli okazję poznać tajniki pracy w oczyszczalni ścieków i laboratorium, czuwającym nad jakością wody pitnej w mieście. Podczas zajęć pt. „Co ćwierka wokół nas” młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat ptaków występujących w miastach. Wykorzystując zasady gry w bingo, uczestnicy warsztatów nauczyli się, jak rozpoznawać swoich skrzydlatych sąsiadów po wyglądzie i śpiewie. Dyskutując nad zagrożeniami dla ptaków żyjących w miastach, młodzi obserwatorzy przyrody poznali sposoby, jak pomóc ćwierkającym stworzeniom przetrwać w miejskiej dżungli. Największe zainteresowanie wzbudziła część związana z dokarmianiem ptaków zimą, podczas której uczestnicy warsztatów mieli okazję wybrać pokarmy stosowne dla danego gatunku i poznać najważniejsze zasady dokarmiania ptaków. Jednym z elementów warsztatów była również budowa poidełka dla ptaków oraz badanie parametrów wody za pomocą profesjonalnego sprzętu. Każdy z uczniów opuścił warsztaty z pakietem pokarmu dla wybranego gatunku ptaka oraz z wiedzą, która pozwoli na ochronę ptaków w najbliższym otoczeniu.

P1Z najmłodszymi obserwatorami przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków spotkaliśmy się 23 stycznia w Poznaniu. Podczas warsztatów skoncentrowaliśmy się także na ptasiej tematyce. W centrum szkoleniowo-konferencyjnym zlokalizowanym na terenie poznańskiej elektrociepłowni eksperci spółki Veolia przedstawili swoje działania w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz opowiedzieli o platformie lęgowej dla sokołów, która została zamontowana na terenie zakładu. Podczas warsztatów zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotował dla dzieci specjalne zadania, które miały na celu uwrażliwienie ich na obserwację ptaków w miastach. Dzieci poznały ciekawostki o wybranych gatunkach ptaków oraz nauczyły się je rozpoznawać po wyglądzie i śpiewie. W trakcie „burzy mózgów” o zagrożeniach dla ptaków występujących w miastach najmłodsi wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą. Najwięcej radości sprawiło im dopasowanie pokarmu do gatunku ptaka. W tej części warsztatów dzieci mogły skomponować pakiety z pożywieniem dla wylosowanego gatunku ptaka. Z pewnością tej zimy poznańskie ptaki nie będą głodować – każdy zą kreatywnością i talentem plastycznym, tworząc tabliczki zachęcające do ochrony ptaków w miastach.

Ostatnie warsztaty odbyły się 24 stycznia w Międzyrzecu Podlaskim. Po oficjalnym rozdaniu nagród uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 zostali M1oprowadzeni przez pracowników zakładu Veolia po elektrociepłowni, poznając etapy pracy specjalistów z sektora energetycznego. W trakcie warsztatów pt. „Pracowity jak pszczoła ” młodzież pogłębiła swoją wiedzę o roli owadów zapylających, m.in. biorąc udział w interaktywnym quizie. Skupiliśmy się na dzikich zapylaczach i sposobach ich ochrony w miastach. Prace techniczne były najbardziej angażującą częścią zajęć. W ich trakcie młodzież wykonała własne „hotele dla owadów”, które na wiosnę umieszczą w okolicy swojej szkoły. W trakcie zajęć uczestnicy poznali również podstawowe zasady projektowania ogrodu i balkonu przyjaznego dla zapylaczy, a także otrzymali pakiety nasion kwiatów miododajnych. Mamy nadzieję, że na wiosnę okolice szkoły rozkwitną i będą chętnie odwiedzane przez zapylacze.

Jeszcze raz gratulujemy młodym obserwatorom wiedzy, kreatywności i zaangażowania w ochronę lokalnej przyrody. Życzymy dalszych sukcesów w obserwacji przyrody oraz pogłębianiu swojej wiedzy na temat ochrony różnorodności biologicznej!

 
 
 
Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska