Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. Młodzi Obserwatorzy Przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność! Popierz e-plakat, wydrukuj i rozwieś w swojej okolicy! Zachęć swoich  koleżanki, kolegów oraz nauczycieli by zgłosili się do konkursu. 

Szanowni nauczyciele! Czy podejmiecie wyzwanie opieki nad młodymi naukowcami? Drodzy uczniowie! Czy jesteście gotowi na wcielenie się w rolę młodych obserwatorów?

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska