Aktualności

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich organizmów występujących na Ziemi. Jest pojęciem często stosowanym, aby zobrazować bogactwo gatunków i ekosystemów występujących na danym obszarze. Jest niezmiernie istotna dla utrzymania w dobrej kondycji ekosystemów, które, poza pełnieniem funkcji biologicznych, dostarczają dóbr i świadczą usługi na rzecz człowieka.

Konkurs Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność jest realizowany w ramach Partnerstwa na Rzecz Realizacji Środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA (więcej informacji o Partnerstwie) zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w 2015 roku.

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska