Aktualności

Kolejny zespół z Tarnowskich Gór przeprowadził działania edukacyjne wspierające ochronę różnorodności biologicznej w mieście. Młodzież z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących zorganizowała kampanię edukacyjną „Zakorzenieni w wiedzy”.

Licealiści, pod opieką pani Krystyny Duch, przeprowadzili już szereg akcji edukacyjnych. Mieszkańcy Tarnowskich Gór, dzięki młodzieży z II LO im. S. Staszica, mieli szansę dowiedzieć się więcej o roli zapytaczy w mieście. Co więcej w okolicy szkoły stanął zbudowane przez uczniów domki dla zapylaczy!

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska