Konkurs MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY - chrońmy razem bioróżnorodność  trwa od 28 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia  2018 roku. Przedstawiamy harmonogram konkursu - co i kiedy jest zaplanowane:

28
sierpnia
2017
Rozpoczęcie rejestracji

Rejestracja trwa od  28 SIERPNIA do 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Do konkursu można się zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konkursu.

 

11
września
2017
Rozpoczęcie I etapu konkursu

Przedmiotem I ETAPU Konkursu jest przeprowadzenie z uczniami zajęć tematycznych (na podstawie opracowanego przez Organizatora scenariusza i udział w elektronicznym teście wiedzy. Test dostęny będzie poprzez zalogowanie się na konto zespołu.

Etap I trwa od 11 WRZEŚNIA do 12 PAŹDZIERNIKA 2017r.

25
września
2017
Uruchomienie testu wiedzy

Każdy zespół biorący udział w konkursie otrzyma możliwość udziału w teście wiedzy jeden raz. Test dostępny będzie na stronie konkursu, widoczny po zalogowaniu się na swoim koncie.

01
października
2017
Zakończenie rejestracji
12
października
2017
Zakończenie I etapu konkursu
12
października
2017
Zakończenie testu wiedzy

Test wiedzy wypełnić można do 12 PAŹDZIERNIKA 2017 do GODZ. 16:00

13
października
2017
Wyniki I etapu konkursu

13 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU do GODZ. 18.00 zostaną opublikowane wyniki konkursu na stronie Konkursu w AKTUALNOŚCIACH.

14
października
2017
Rozpoczęcie II etapu konkursu

Przedmiotem II ETAPU Konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w środowisku miejskim skierowanej do społeczności szkolnej oraz lokalnej  wraz z przygotowaniem podsumowania zrealizowanych działań.

01
grudnia
2017
Powołanie Jury Konkursu

Ogłoszenie składu Jury zamieszczone zostanie na portalu Konkursu w AKTUALNOŚCIACH.

10
grudnia
2017
Zakończenie II etapu konkursu
11
grudnia
2017
Przesłanie prac konkursowych

Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora poprzez jeden z ogólnodostępnych serwisów do przesyłania plików (np. WeTransfer). Liczy się termin dostarczenia prac do Organizatora. Prace, które dotrą do siedziby Organizatora po wyznaczonym terminie, tj. po 11 grudnia 2017 roku po godz. 16:00, nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

15
grudnia
2017
Ogłoszenie wyników konkursu

Informacje zostaną zamieszczone na portalu Konkursu w AKTUALNOŚCIACH. Zwycięskie szkoły zostaną również powiadomione telefonicznie i/lub przy pomocy poczty elektronicznej.  W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II i III miejsce.

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska