W ramach konkursu zwycięskie zespoły otrzymają następujące nagrody:

 1. Za zajęcie I miejsca (w każdej kategorii wiekowej) zespół otrzymuje:
 • udział w ok. 4-godzinnych edukacyjnych warsztatach przyrodniczych, poświęconych zagadnieniom ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przywracania różnorodności biologicznej na obszarach miejskich. W ramach nagrody dofinansowany jest dojazd zespołu do miejsca odbywania się warsztatów (lokalna siedziba firmy Veolia).
 • voucher w wysokości 2 000 zł – zespół może wydać środki na dowolny, uzgodniony
  z Organizatorem Konkursu, cel,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.
 1. Za zajęcie II miejsca (w każdej kategorii wiekowej) zespół otrzymuje:
 • voucher w wysokości 1 000 zł – zespół może wydać środki na dowolny, uzgodniony
  z Organizatorem Konkursu, cel,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.
 1. Za zajęcie III miejsca (w każdej kategorii wiekowej) zespół otrzymuje:
 • voucher w wysokości 750 zł – zespół może wydać środki na dowolny, uzgodniony
  z Organizatorem Konkursu, cel,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.

Wręczenie nagród zespołom nastąpi podczas wizyty przedstawicieli Organizatora oraz Partnera Konkursu w siedzibie szkoły lub  urzędzie gminy (w uzgodnionym terminie).

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska