logo2017 partnership rgb

Koordynatorem konkursu MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY - chrońmy razem bioróżnorodność  jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ z siedzibą przy ul. Sobieszyńskiej 8, 00-764 Warszawa, tel.: (22) 840 66 64, http://gridw.pl

LOGO Fundacja Veolia Polska

Partnerem Konkursu MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY - chrońmy razem bioróżnorodność jest  Fundacja VEOLIA Polska z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, tel.: (22) 658 57 11, http://fundacja.veolia.pl

logoSDGs Konkurs „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” jest realizowany w ramach Partnerstwa na Rzecz Realizacji Środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA, http://www.gridw.pl/partnerstwo 


 

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska